TELERADYOLOJİ NEDİR?

Teleradyoloji hastaların radyolojik görüntülerinin yorumlama ve ikinci görüş amacıyla bir yerden diğer bir başka yere internet yoluyla transferidir.
Ülkemizde radyoloji uzmanı bulunmayan ya da sayısı eksik olan sağlık kurumları bu hizmete başvurmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde ise radyoloji yan dal uzmanının değerlendirmesi gerektiğinde teleradyolojiye başvurulmaktadır.


NEDEN TELERADYOLOJİ?

Amerika Birleşik Devletlerinde Radyologların sayısı relatif olarak azalmaktadır.
Çünkü yıllık görüntüleme yöntemlerindeki % 15’lik artışa rağmen radyolog sayısındaki artış sadece % 2'dir.Teleradyoloji, radyologların hastanın bulunduğu yerde olmadan hizmet verebilmesini sağlayarak, sunulan sağlık hizmetinin gelişmesine katkı sağlar.
Virtual Radiology Network (VRN) klasik teleradyoloji teknolojisinin modernleştirilmiş şeklidir.
Özellikle büyük metropollerde gündüz saatlerinde çalışan MR radyoloğu, nöroradyolog, kas iskelet sistemi radyoloğu gibi yan dal uzmanların değerlendirmesine 7 gün 24 saat ulaşmada önemlidir.


HANGİ TEKNOLOJİ?

Bir zamanlar hayal olan uzaktan raporlama; yani teleradyoloji günümüzden hızla gelişen teknoloji ve hızları katlanarak artan internet bağlantıları ile mümkün duruma gelmiştir.
Temelde gerekli olan şey çok basittir: 2 ayrı yüksek kapasiteli bilgisayar ve aralarında yüksek hızlı internet bağlantısı, uygun yazılımla birlikte gerekli ekipman tamamlanmış olur.
Teleradyoloji ağı internet, telefon, WAN (Wide area network ), LAN (Local area network) gibi standart ağ teknolojilerini kullanır.
Görüntülerin gönderilmesi ve radyoloğun bu görüntüleri etkili bir şekilde analiz edebilmesi için yüksek teknolojili yazılımlar kullanılır.
İleri grafik işlemcisi, ses tanıma, görüntü sıkıştırma, teleradyolojide sıklıkla kullanılır.
Teleradyoloji sayesinde görüntüler hastanenin başka bir bölümüne ya da dünyanın bir ucuna gönderilebilir.


TÜRKİYE'DE TELERADYOLOJİ(UZAKTAN RAPORLAMA)NİN DURUMU NEDİR?

Kamu hastaneleri görüntüleme merkezlerinden ihale yöntemi ile raporlama hizmeti satın almaktadır.
Kamu hastanelerinin radyoloji hizmet alım ihalelerinde teleradyoloji kullanılabilmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde radyoloji uzmanı sıkıntısı bulunan kamu hastanelerinin MR ve BT incelemeleri teleradyoloji yolu ile Ankara'da Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde raporlandırılmaktadır.
Bu durumlar,Türkiye'de, uzaktan raporlama hizmetinin bugün itibariyle uygulanabilir olduğunu göstermektedir.


EKONOMİK YÖNDEN TELERADYOLOJİ (UZAKTAN RAPORLAMA)'NİN AVANTAJI NEDİR?

Toplu raporlama söz konusu olduğunda, birden fazla sayıda radyoloji uzmanı istihdam etmenin kuruluşunuza getireceği ekonomik yük dikkate alındığında uzaktan raporlama yöntemi çok daha avantajlı olmaktadır.
Bir firma ile muhatap olmanın pek çok avantajı vardır.
Sunulan hizmet kesintisizdir. Rapor sekreteri istihdam etmek zorunda kalmazsınız.
Gideriniz fatura ile belgelenir ve vergi avantajı elde edersiniz, v.s.